Enterprise 2.0: een business case voor verandering | 1: voorbij email

Organisaties moeten minder emailen, maar dat vergt meer dan alleen de introductie van sociale technologie. Deel 1 van 3.

Organisaties zijn van slag. In ons marktonderzoek zien we veel verwarring over verantwoordelijkheden en taakafbakening. Elementaire aspecten, die de basis van management zijn.

De oorzaak hiervan is, dat veel organisaties op verouderde processen draaien. Ze zijn geoptimaliseerd voor de goede oude tijd, toen veranderingen langzaam kwamen, de wereld voorspelbaar leek, en de baas alles het beste wist.

De netwerk revolutie heeft veel voorheen beschermde sectoren blootgesteld aan een stormvloed van veranderingen. Welkom in de "new normal", waarin veranderingen in internet snelheid op ons af komen, crises nieuwe crises veroorzaken, en de slimste persoon in de vergadering de vergadering zelf is.

Aangezien het tempo van externe veranderingsdruk niet zal afnemen, is de enige oplossing om het veranderend vermogen van organisaties intern te versterken.

Enterprise 2.0

Daarin is een rol weggelegd voor Enterprise 2.0: de toepassing, binnen organisaties, van op het open web ontwikkelde tools voor slim samenwerken.

En daar gaat iets mis. Managers horen "tools" en "web", en leggen het bij de IT afdeling neer om een "sociaal intranet" te realiseren. Een strategische organisatieverandering werd zojuist gedegradeerd tot een operationeel technologie probleem. Waar dan vervolgens weinig uit voort komt, aangezien technologie op zichzelf niet kan leiden tot de noodzakelijke verbeteringen in het prestatievermogen van de organisatie.

Het helpt ook niet echt, dat de management laag merendeels is opgegroeid voordat het web überhaupt uitgevonden werd.

Weg met email

Wat ook niet echt helpt zijn de wonderverhalen die op het web circuleren, waarin het vervangen van email door sociale technologie als een magische oplossing gepresenteerd wordt. Onderstaande video is een goed voorbeeld.

Op zich klopt het, dat email vervangen moet worden door sociale technologie en dat daarmee grote verbeteringen haalbaar zijn. Maar deze video schuift een aantal belangrijke problemen onder de mat:

  • Het vervangen van email door sociale technologie werkt alleen als iedereen de sociale technologie gebruikt.
  • Hoe zorg je ervoor, dat iedereen de sociale technologie gaat gebruiken?
  • Wat doe je, als niet iedereen stopt met emailen?
  • Is er geen mogelijkheid om ad-hoc processen te verbeteren, in plaats van dezelfde manier van werken over te zetten naar een sociaal platform?

Buiten de inbox

Luis Suarez, bekend als de man die buiten de inbox leeft, schetst een genuanceerder beeld. Als je goed naar z'n verhaal luistert, krijg je een idee van de omvang van de inspanning die nodig is om vrij te raken van email.

Sociale technologie kan ons helpen los te komen van email. Maar om dat doel te bereiken is meer nodig dan het rondstrooien van wat magische technologie. Het werkt alleen als mensen hun gedrag veranderen, en organisaties hun routines veranderen.

In deel 2 van deze driedelige blog serie zullen we zien hoe groot de business case voor deze veranderingen is.

blog comments powered by Disqus