Enterprise 2.0: een business case voor verandering | 3: implementatie

Het definieren van specifieke business doelstellingen maakt het mogelijk sociale technolgolie gericht in te zetten om organisatieverandering te ondersteunen. Deel 3 van 3.

In deel 1 van deze blog serie zagen we dat Enterprise 2.0 over veel meer gaat dan de inzet van sociale technologie om email te vervangen.

In deel 2 zagen we dat Enterprise 2.0 een serieuze zaak is:

 1. Enterprise 2.0 is een "big deal" met serieuze impact
 2. Enterprise 2.0 is geen "technologie fix"
 3. Sociale technologie is een kerncapaciteit voor organisatieverandering

In dit afsluitende deel kijken we hoe je voorbij generieke sociale technologie kretologie kunt komen tot werkelijke verbeteringen. Dat doe je door specifieke en geloofwaardige plannen te ontwikkelen die sociale technologie combineren met organisatieverandering, op manieren die goed implementeerbaar zijn en tot meetbare resultaten zullen leiden.

Het recept voor succes: identificeer een knelpunt dat opgelost kan worden met sociale software, richt je op de relevante prestatieindicator, en pas sociale software toe om de prestatieindicator te verbeteren. De focus op de prestatieindicator bracht de hele organisatie op één lijn om de sociale tool te gebruiken om de indicator te verbeteren.

Deloitte - Social Software for Business Performance

Word specifiek

Aangezien Enterprise 2.0 een big deal is, met productiviteitsverhogingen oplopend tot 25%, mag je eisen dat er een behoorlijk overtuigende business case gemaakt kan worden. Een behoorlijk overtuigende speficieke business case. We hebben het niet over kleingeld.

Het volstaat niet om te zeggen: "We hebben een probleem met onze interne communicatie. Laten we Yammer uitrollen." Dat lost niks op, en die verwaarloosde Yammer installaties komen in ons marktonderzoek naar voren als "We hebben sociale technologie uitgerold, maar dit behoeft verbetering."

Kijk in plaats daarvan eens precies waar de interne communicatie het meest storend vastloopt. Email wordt misbruikt voor tal van ad-hoc, sub-optimale besluitvormingsprocessen en informatie-uitwisselingen. Wie zich daarin verdiept vindt al gauw pijnlijke voorbeelden van tijdverspilling en miscommunicatie.

Stel vragen

Voor elk van die voorbeelden, stel jezelf de volgende vragen:

 • Kan dit beter werken met inzet van sociale samenwerkingspatronen?
 • Hoe zou het effect daarvan zichtbaar worden?
 • Hoe kunnen we dat meten?
 • Welke obstakels zullen we moeten verwijderen?
 • Wie moet daarbij betrokken zijn?
 • Wie zal er gaan dwarsliggen, en waarom?
 • Hoe kunnen we dit veranderingsproces ondersteunen?
 • Op welke termijn kunnen we resultaten verwachten?
 • Sluit dit aan op onze strategische beleidsdoelstellingen?

Alleen als deze vragen beantwoord zijn, heeft het zin om sociale technologie uit te rollen die specifiek deze verandering ondersteunt. De technologie op zichzelf is eigenlijk heel eenvoudig. Het moeilijke werk is, om de technologie in te bedden in organisatieverandering en onderdeel te maken van routineprocessen in de organisatie.

Het beantwoorden van bovenstaande vragen legt het goede fundament voor succesvolle toepassing van sociale samenwerkingspatronen en sociale technologie.

Focus op toegevoegde waarde

Stel de business case centraal, definieer kernprestatieindicatoren en richt je op de lange termijn. Dat biedt belangrijke voordelen:

 • Focus op toegevoegde waarde voor de organisatie, op een manier die aansluit bij andere managementdoelstellingen;
 • Duidelijke doelstelling en context voor het technologie traject biedt goede prioritering en budgetbeheersing;
 • Een gerichte inspanning heeft lagere risico's en hoger rendement;
 • Het veranderingstraject is ingebed in de dagdagelijkse werkelijkheid;
 • Goed onderbouwde argumentaten om politiek gemotiveerde obstructie te neutraliseren;
 • Kwantitatieve data maken voortgangsmeting en evaluatie mogelijk.
blog comments powered by Disqus