Sociaal Intranet: Een Levendige Markt

Interne communicatie is een probleem en sociaal intranet wordt gezien als oplossing voor dat probleem.

Als onderdeel van ons research programma heeft Cosent marktonderzoek gedaan naar attitudes en verwachtingen rondom sociaal intranet in Nederland.

We hebben een panel van 200 beslissingsbevoegden bevraagd, ongeveer gelijk verdeeld tussen HR, Communicatie, CEO en IT verantwoordelijken.

Interne communicatie is een probleem

Ruim 40% van de respondenten ervaart belemmeringen in de interne communicatie. Bij grote organisaties stijgt dit percentage tot 75%.

/images/marketresearch_belemmeringen.png

Wat kan er gedaan kan worden om de interne communicatie te verbeteren? De top-3 antwoorden zijn: betere interne afspraken, training en digitaal documenten delen.

De behoefte aan betere afspraken en functiescheiding duidt op dieperliggende organisatievraagstukken die meer vragen dan het opentrekken van een blik technologie. Cosent is ervan overtuigd, dat uitrol van sociale technologie het meest vruchtbaar is als onderdeel van een bredere strategie van organisatie verandering.

/images/marketresearch_middelen.png

Welke doelen worden ondersteund door betere interne communicatie? De top-3 is: betere samenwerking, kennis delen en hogere productiviteit. De hoge score voor kennis delen valt hier op.

/images/marketresearch_doelen.png

Sociaal intranet is een oplossing

Voegt een sociaal intranet waarde toe aan de organisatie? Meer dan 90% van de respondenten antwoordt "ja" of "jazeker". CEO's zijn het minst overtuigd, IT verantwoordelijken het meest overtuigd van de toegevoegde waarde van sociaal intranet.

/images/marketresearch_meerwaarde.png

We hebben de adoptie gemeten van een brede reeks aan sociale functionaliteiten zoals bloggen, reacties achterlaten, activity streams en team ruimtes.

Het eerste dat opvalt, is dat de adoptie van die functionaliteiten weinig verschilt van elkaar. Blijkbaar worden veel sociale functies tegelijkertijd uitgerold.

Ten tweede toont onze data een zeer gezonde sociale intranet markt, waarin organisaties ongeveer gelijk verdeeld zijn over de verschillende fases van de adoptie cyclus van sociale functionaliteiten.

Tenslotte blijkt dat veel organisaties die een sociaal intranet uitgerold hebben, moeite hebben de beoogde business waarde te realiseren: ongeveer 20% van onze respondenten is ontevreden over de resultaten van een uitrol van sociale functionaliteiten.

/images/marketresearch_adoptie.png

Samengevat: interne communicatie is een probleem en sociale intranetten worden gezien als onderdeel van de oplossing van dat probleem. Veel organisaties zijn bezig met de uitrol van sociale functionaliteiten, maar slechts een minderheid is tevreden over de bereikte resultaten.

In een volgende blog post gaan we dieper in op de redenen daarvoor.

blog comments powered by Disqus