Sociale technologie bereikt kritieke massa

Toenemend gebruik van sociale technologie leidt tot significante prestatieverbeteringen, toont een McKinsey rapport aan.
Sociale technologie bereikt kritieke massa

Sociale technologie adoptie

Een McKinsey onderzoek laat zien dat sociale technologie kritieke massa bereikt heeft: 72% van de onderzochte organisaties rolt minimaal één sociale technologie uit; meer dan 40% gebruikt nu zowel sociale netwerken als bloggen intern.

Nog indrukwekkender dan die adoptie percentages zijn de prestatieverbeteringen die organisaties rapporteren. Een aanzienlijk deel van de organisaties haalt 10% of meer productiviteitsverbetering door sociale technologie in te zetten.

Nieuwe bedrijfsprocessen leiden tot radicale verbeteringen

The processen die het meest winnen bij inzet van sociale technologie zijn het in de gaten houden van de externe omgeving, en het flexibeler koppelen van werknemers met taken. Het integreren van web technologie in de dagelijkse werkzaamheden is de meest effectieve manier om de concurrentiepositie te versterken.

Deelnemers aan het onderzoek verwachten dat sociale technologie veel bedrijfsprocessen zal veranderen, met name als huidige technologische belemmeringen opgelost worden. Dat duidt op aanzienlijke additionele verbeteringen die nog gerealiseerd kunnen worden.

De schaal van inzet van sociale technologie en de productiviteitsverbeteringen die dit mogelijk maakt, in combinatie met sterk dynamische technologie- en marktontwikkelingen, creëren belangrijke mogelijkheden voor organisaties die sociale technologie inzetten om werkprocessen en toegevoegde-waarde ketens te herconfigureren.

U kunt het volledige rapport hier downloaden (gratis registratie vereist).

blog comments powered by Disqus