Veranderfabriek kennisplatform

De Veranderfabriek is een platform waar wereldverbeteraars kennis uitwisselen.

Cosent realiseerde voor Milieudefensie De Veranderfabriek: een platform voor duurzame doeners. Doel van deze website is, om milieu activisten te ondersteunen in het succesvol plannen en uitvoeren van campagnes.

De website is een online kennisplatform voor de hele Nederlandse milieubeweging. De site is opgebouwd uit drie onderdelen volgens de kijken-leren-doen benadering:

Kijken
De Kennisbank biedt doorzoekbaar toegang tot achtergrondinformatie.
Leren
De Toolbox biedt stap-voor-stap hulp bij het opzetten van een initiatief.
Doen
Het Netwerk brengt actievelingen met elkaar in contact en stimuleert leren uit de praktijk.

Kennisbank

De kennisbank biedt achtergrondinformatie op zes hoofdthema's:

 • verkeer
 • grondstoffen
 • biodiversiteit
 • economie
 • energie
 • landbouw en voedsel

Het doel is om hier een compacte naslag te realiseren, met verwijzingen naar bronnen elders op het web, waarmee je je als activist grondig kunt informeren over de achtergronden van issues. Met een goede achtergrondkennis sta je sterker in een inhoudelijk debat. Bovendien heb je daarmee tal van handvaten om in de communicatie mee aan de slag te kunnen.

Toolbox

De toolbox helpt duurzame doeners om een stap terug te zetten en planmatig na te denken over doelen en methoden waarmee je verbeteringen bewerkstelligt. Wie vanuit een goede theory of change werkt kan veel effectiever successen boeken.

De toolbox helpt bij het vergroten van procesvaardigheden in vier stappen:

 1. Analyse

  Definieer je probleem scherp. Wie zijn je medespelers en hoe kun je elkaar versterken als groep?

 2. Plan

  Wat is je doel? Wie wil je bereiken? Hoe wil je verandering creëren?

 3. Doen!

  Hoe krijg je behalve een kerngroep ook een brede achterban in beweging?

 4. Resultaat

  Kijk kritisch naar jezelf en of je je doel bereikt hebt. Wat kun je leren en beter doen?

Binnen dit omvattende kader van de totale levenscyclus van een activiteit, biedt de toolbox tal van handige praktische tips bij onderdelen, zoals het schrijven van een persbericht of het voeren van juridische procedures.

Netwerk

Het netwerk maakt zichtbaar welke duurzaamheidsinitiatieven er in Nederland zijn, en wie zich daarvoor inzet.

Het doel is om mensen te stimuleren een succesvolle campagne uit een andere stad over te nemen in hun eigen stad. Of, andersom: als het je gelukt is in je eigen stad een mooie campagne op te zetten, anderen te helpen diezelfde campagne elders uit te voeren.

In dit onderdeel staat het uitwisselen van praktijkervaringen centraal. Iedereen is welkom om een account aan te maken, en met anderen te delen hoe je een campagne uitgevoerd hebt.

Behalve inhoudelijke ervaringen zie je ook snel wie de contactpersonen voor een activiteit zijn, zodat je makkelijk contact kunt opnemen en in een persoonlijk gesprek meer te weten kunt komen.

Kennismanagement in actie

Effectief kennismanagement en kennis delen doe je niet door alleen maar het lezen van documenten ("expliciete kennis"). Mensen leren juist ook heel erg van interacties met elkaar (uitwisselen van "verborgen kennis" - dingen waarvan je niet wist dat je ze weet).

Het site ontwerp speelt hierop in, door beide vormen van kennis goed te ondersteunen in de vorm van kennisbank (documenten) en daarnaast een sociaal netwerk (interactie). De toolbox verbindt beide elementen in een leercyclus.

De praktijkervaringen in het Netwerk volgen dezelfde vier fases als het stappenplan van de Toolbox. Hierdoor is het makkelijk om je eigen plan te maken, en daarvoor zowel praktische voorbeelden als theoretische achtergronden bij elke stap in je plan bij elkaar te zoeken.

Als kennisplatform is de site ontworpen om een cyclus van kenniscreatie en kennisuitwisseling te ondersteunen, volgens het bekende SECI model:

SECI diagram
Socialiseren: uitwisselen van kennis in gesprek met elkaar.
Het netwerk bevordert direct contact en dialoog tussen activisten, door niet alleen het wat van een activiteit te beschrijven maar ook te laten zien wie de organisatoren zijn en het makkelijk te maken contact op te nemen. Een discussie mogelijkheid maakt het bovendien makkelijk met elkaar in gesprek te raken.
Externaliseren: opschrijven wat je weet.
Het netwerk stimuleert het opschrijven en uitwisselen van praktijkervaringen, zodat actievelingen van elkaars ervaringen kunnen leren. Verborgen kennis wordt zo expliciet gemaakt.
Combineren: kennis zoeken en vinden.
De doorzoekbare kennisbank met downloadbare documenten facilitieert hergebruik van kennis. Gedocumenteerde praktijkervaringen in het netwerk zijn opgebouwd volgens een herkenbaar stappenplan, zodat je voor elk van de stappen in je eigen project elementen van andere activiteiten kunt combineren.
Internaliseren: in de praktijk brengen van nieuw geleerde kennis.
De toolbox met procesondersteuning is gericht op het het assimileren van best practices door deze zelf in de praktijk brengen volgens een simpel stappenplan. Hier verinnerlijk je expliciete know-what kennis zodat het intuïtieve know-how wordt.

Deze combinatie van benaderingen zorgt ervoor, dat De Veranderfabriek veel meer is dan een verzameling documenten. De site is een levend geheel waar mensen communiceren om samen effectiever te worden en de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.

Realisatie

Op basis van de initiële projectaanvraag van Milieudefensie heeft Cosent design research uitgevoerd in de vorm van een reeks interviews met beoogde gebruikers van de Veranderfabriek. In deze interviews werd nadrukkelijk gekeken waaraan mensen behoefte hebben, en hoe deze site kan aansluiten op de praktijk van lokale groepen.

Als uitkomst van deze onderzoeksfase werd het concept aangescherpt: mensen blijken weinig behoefte te hebben aan lange lappen tekst, en ook niet aan een "marktplaats" voor het uitwisselen van praktische diensten - dus die elementen hebben we uit het concept gehaald. In plaats daarvan hebben we het Netwerk geintroduceerd: een simpele, laagdrempelige vorm om heel praktisch campagne formats met elkaar uit te wisselen, zodat je met elkaar in gesprek raakt en van elkaar leert.

Na uitwerking van het concept in een interactieontwerp en visueel ontwerp, is de website door Cosent gebouwd in Plone CMS. Na een aanlooptijd waarin de site inhoudelijk gevuld werd, is het platform recent publiek onthuld en trok meteen tientallen actieve gebruikers aan.

Site: De Veranderfabriek

Concept: Milieudefensie en Cosent.

Interactieontwerp en realisatie: Cosent.

Visuele vormgeving en logo: Stoere Binken Design.

blog comments powered by Disqus