Enterprise 2.0

Pas lichtgewicht sociale netwerk technologie toe om een geleidelijke overgang te maken naar een opener kennisorganisatie.

Enterprise 2.0 maakt gebruik van intuïtieve en lichtgewicht netwerk technologie, om mensen te helpen makkelijker dingen gedaan te krijgen, om de juiste personen te vinden, om snel te reageren op nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Enterprise 2.0 past de beste web technologie en netwerk patronen toe op het samenwerken binnen (en tussen) organisaties. Door het lichtgewicht karakter en de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid, kunnen Enterprise 2.0 oplossingen geleidelijk en aanvullend uitgerold worden zonder bestaande systemen te verstoren.

De voordelen van Enterprise 2.0

Enterprise 2.0 is een combinatie van lichtgewicht technologie en een andere kijk op samenwerking. De focus ligt op flexibel veranderen, spontaan samenwerken en het delen van kennis. Enterprise 2.0 maakt organisaties innovatiever, flexibeler en productiever.

Industriële modellen van top-down beheersing houden het tempo van verandering en de alsmaar toenemende complexiteit niet bij. Terwijl kwaliteits- en kostenbeheersing van belang zijn en blijven, is een operationele focus onvoldoende om het hoofd te bieden aan de waterval aan veranderingen die organisaties elke dag overspoelt.

Enterprise 2.0 biedt nieuwe mogelijkheden om uw organisatie te revitaliseren. Enterprise 2.0 maakt het mogelijk om:

  • Kennisbronnen aan te boren door de uitwisseling van informatie en kennis binnen een organisatie te verbeteren. Het beter delen van kennis maakt het mogelijk samenhangen te zien en complexe problemen aan te pakken.
  • Productiviteitsverbeteringen te realiseren door afdelingsoverbruggende contacten en samenwerkingsverbanden te versterken. Betere toegang tot collega's verrijkt de beschikbare expertise en maakt gezamenlijke oplossingen haalbaar.
  • Flexibel te reageren op veranderingen. Het efficiënt filteren van informatie in informele netwerken routeert de juiste trends en signalen snel naar de juiste personen. De gecombineerde breinkracht van een ad-hoc team kan opties analyseren en snel de optimale strategie ontwikkelen om in te springen op nieuwe ontwikkelingen.
  • Relaties met klanten en leveranciers te versterken. Relaties staan centraal in het Enterprise 2.0 gedachtengoed. Verbindingen tussen mensen en organisaties, tussen werknemers, klanten en leveranciers gedijen in een Enterprise 2.0 omgeving.

Een nieuw type open, genetwerkte organisatie komt op: de Enterprise 2.0 organisatie. Bedrijven die dit nieuwe model omarmen, presteren en concurreren beter.

Het inzetten van Enterprise 2.0

Om de voordelen van Enterprise 2.0 te plukken, moeten organisaties een cultuurverandering combineren met de introductie van nieuwe samenwerkingstechnologieën.

Enterprise 2.0 werkt alleen in een cultuur van openheid en kennis delen. Dat vereist wederzijds vertrouwen, het afbreken van silo's en het opgeven van sommige macht. Dat gaat niet vanzelf.

Geleidelijke introductie van Enterprise 2.0 laat mensen wennen aan het gedachtengoed dat ingebakken zit in de Enterprise 2.0 technologieën.

In de loop van de tijd zullen organisaties die Enterprise 2.0 invoeren profiteren van verbeterde kennisstromen, toenemend innovatievermogen, betere klantrelaties en sterkere toeleverancierscoördinatie.